PF 2009

31.12.2008 09:19

Je Silvestr, končí rok 2008 a máme tedy důvod se na chvíli zastavit a zavzpomínat na všechny události, které se během tohoto roku udály. Vraťme se tedy společně do první poloviny srpna 2008, do krásného prostředí rekreačního střediska Želivka s.r.o. a krátce zavzpomínejme na letošní tábor. Co nás především potěšilo? Tábora v roce 2008 se zúčastnilo téměř 80 dětí, což byl oproti minulým letům výrazný posun směrem nahoru. Ještě příjemnějším zjištěním však bylo, že téměř všichni účastníci si náš program skutečně užívali a šli vždy do připravovaných her, soutěží, bojovek a mnohých dalších činností s viditelnou chutí. Skutečným vrcholem pak byly souboje 6 států v rámci našich tradičních olympijských her. Boje o každý bod, gól, sekundu, centimetr zdobily všechny soutěže a pro vedoucí tak byla radost tyto soutěže připravovat a rozhodovat. Přejme si tedy společně, aby tato vysoko nasazená laťka táborem 2008, byla základní výškou našeho setkání v roce 2009, kterou v srpnu hravě překonáme a posuneme se opět o další výrazný krok vpřed!