Pohled do historie - rok 2003

05.03.2010 08:27

V roce 2003 musel olympijský výbor řešit problém, který mohl výrazně narušit slavnostní ceremoniál zahájení olympijských her. Starosta města Vřesník Jan Kozák odcestoval navštívit svého přítele na Bahamských ostrovech a protože stále posouval datum svého návratu, dospěla nakonec situace do stádia, kdy hrozilo, že starosta pořádajícího města poprvé od roku 1896 nezahájí olympijské hry. I v této napjaté atmosféře si však členové olympijského výboru věděli rady. Pomocí nejmodernější techniky byl zprostředkován telemost Bahamské ostrovy - Vřesník, mluvčí OV Tomáš Kaprálek se v průběhu zahájení her se starostou Kozákem spojil a ten tak mohl - navzdory své nepřítomnosti - hovořit přímo na olympijském stadionu. Vše se podařilo, hry byly zahájeny a starosta na závěr svého vystoupení ještě všem sportovcům spokojeně zamával.