Tábor 2019 - informace

Dětský sportovní tábor, který je určen pro chlapce a dívky ročníků narození 2004 - 2011, se bude konat ve dnech 21. července - 2. srpna 2019 v rekreačním středisku Želivka na Vysočině.

Co vše na účastníky tábora čeká? Již z názvu je zřejmé, že hlavní součástí táborového programu je sport. Velmi oblíbené jsou především sportovní hry - fotbal, florbal, softbal, basketbal, házená, vybíjená, ringo či přehazovaná. Dále nechybí nabídka celé řady atletických disciplín (různé druhy běhů, skoků, hodů, vrhů) a samozřejmě jsou zde i místní „speciality“ jako je např. letní biatlon, horská štafeta, pahorek či běh do schodů u zdejší hydroelektrárny. Pokud přeje počasí, je možno využívat k osvěžení a plavání i venkovní 25 m bazén. Ale samozřejmě se najde čas také na jiné, nesportovní aktivity. Je totiž připravena i spousta celotáborových her a soutěží, ve kterých sport rozhodně hlavní roli nehraje. Některé části denního programu jsou navíc tvořeny dle přání dětí, takže prakticky každý má šanci najít si zde svou oblíbenou činnost.

Opravdovým vrcholem tábora jsou bezesporu závěrečné olympijské hry. Účastníci jsou rozděleni do států a následně již vše probíhá téměř jako na skutečné olympiádě. Děti na okamžik opustí areál tábora, ten se přemění na olympijskou vesnici a do ní začínají postupně přijíždět jednotlivé sportovní výpravy. Následující den proběhne slavnostním zahájení olympijských her s nástupem států, vztyčením vlajky a zapálením ohně a pak už se rozběhne šestidenní sportovní program s cca 30 různými soutěžemi vrcholící slavnostním zakončením her a vyhlášením konečných výsledků.

 

Termín: 21. července - 2. srpna 2019

Místo: Rekreační stř e disko Želivka

Vedení tábora: Tomáš Kaprálek, Karel Ptáček, Lenka Pěgřímková

Účastníci: Chlapci a dívky ročníků narození 2004 - 2011

Přihlášky: Vyplňte on-li ne nejpozději do 30. dubna 2019!

Přihlašování může být předčasně ukončeno v případě naplnění kapacity tábora (100 míst - sledujte pravidelně aktualizovaný seznam přihlášených 2019). Přihlášku je možno zrušit pouze v případě nemoci dítěte doložené lékařskou zprávou, a to nejpozději v den odjezdu na tábor. Jinak je účtován stornovací poplatek až do výše 100% ceny tábora.

Cena: 5 350,- Kč

Současně s odeslání přihlášky uhraďte částku 5 350,- Kč, případně zálohu 3 000,- Kč na číslo účtu 2200924709/2010 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte). Případný doplatek 2 350,- Kč uhraďte nejpozději do 30. dubna 2019.

Doprava na tábor:

1) Individuální doprava účastníků

Sraz v neděli 21. července 2019 v době od 16:00 do 17:00 v areálu tábora, ukončení tamtéž v pátek 2. srpna 2019 v době od 13:00 do 14:00.

2) Společná autobusová doprava z Kutné Hory

Případný zájemce zašle požadavek nejpozději do 30. června 2019 na e-mail tabor.olympia@  seznam.cz. Zpráva musí obsahovat jméno dítěte a specifikaci cesty (cesta tam KH → tábor, cesta zpět tábor → KH, obě cesty). Cena jedné cesty je 200,- Kč za osobu (platba v hotovosti u autobusu), podrobnosti o odjezdu budou účastníkům zaslány e-mailem nejpozději 10 dní před odjezdem na tábor.

Kontakt: Tomáš Kaprálek - mobil: 733 536 781, e-mail: tabor.olympia@seznam.cz